صرافي ارزديجيتال

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1 %D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C2

استخر نقدینگی چیست؟

جریان نقدینگی یا سرمایه در گردش یک پلتفرم مالی، عامل حیاتی کل آن سازمان است که با ابزارهایی مثل استخر نقدینگی تامین می‌شود. در صورتی که یک سرویس مالی با…
DEX OR CEX

صرافی‌ متمرکز و غیرمتمرکز

صرافی‌ نهادي برای خرید و فروش داراییهاي مختلف است، بازار ارزهای دیجیتال نیز صرافي‌هاي مخصوص خود را دارد. تفاوتی که صرافی‌های ارزهای دیجیتال با صرافیهای سایر بازارهای مالی دارند، امکان…