گرداب مرگ اکوسیستم ترا

اکوسیستم‌های فعال حوزه دیفای مانند ترا به خاطر تجربه کمی که دارند عموما با مشکلاتی در مواجه با کاربران خود رو به رو هستند. عمده این مشکلات منجر به کاهش…